OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Smart Schools in Smart Cities: Internasjonalt prosjekt om bærekraftig byutvikling i 2022

Første uke i mai 2022 reiste 25 elever fra vg2 Biologi 1 og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 fra Bodø videregående skole til skolen RBZ Wirtschaft i Kiel. Dette var starten på elevenes deltakelse i Erasmus+-prosjektet "Smart Schools in Smart Cities" som var MENT å starte da pandemien traff Europa, men ble utsatt og utsatt til det plutselig ble mulig å reise. 

[Read this article in English or the language you choose]

Prosjektets røtter er fra høsten 2019, da lærere fra Bodø videregående skole besøkte RBZ Wirtschaft, Kiel for å undersøke mulighetene til et samarbeidsprosjekt innenfor bærekraft og økonomi. Det resulterte i en søknad til EUs Erasmus+-program om midler til å gjennomføre to elevutvekslinger i hver retning mellom skolene. Prosjektets fulle navn er "Smart schools in smart cities: Teaching of Ecological Economics in Bodø and Kiel." og det er et såkalt KA229-prosjekt som har involvert elever fra vg2 i fagene Biologi 1 og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1.

De to byene er like på mange måter: begge ble rasert under 2. verdenskrig, begge er kystbyer og begge har store arealer som skal gjenbrukes etter Forsvarets bruk. Det skulle gjøres sammenligninger mellom de to byene både knyttet til miljøhensyn og opprettholdelse av bærekraftig næringsvirksomhet og gode levevilkår for innbyggerne.

Prosjektet har lagt opp til totalt fire elevutvekslinger. De første to elevutvekslingene hadde fokus på byutvikling, spesielt innenfor transport, pluss kartlegging av luftforurensning i de to byene.  De to siste elevutvekslingene har hatt som mål at en liten gruppe norske og tyske elever sammen skulle presentere sluttresultatet av prosjektet, med sammenligninger av resultatene i de to byene. 

Vår samarbeidsskole RBZ Wirtschaft, Kiel - Klikk for stort bildePartnerskolen RBZ Wirtshaft, i Kiel Jan-Martin Sørensen

Den første elevutvekslingen skjedde i begynnelsen av mai 2022, der 25 elever og fire lærere fra Bodø videregående skole dro til Kiel i fem dager. Tyske og norske elever jobbet sammen i grupper der hver gruppe oppsøkte bedrifter og organisasjoner, deltok på presentasjoner hos disse og intervjuet disse. Bedriftene og organisasjonene som deltok varierte fra byplanlegging med moderne transportløsninger til lukt-teknologi. Alle elevene deltok også på forsøk med målinger av luftforurensninger, og disse ble gjort i nærheten av skolen. På slutten av oppholdet presenterte hver gruppe resultatene av sitt gruppearbeid på skolen for de øvrige gruppene. En gruppe med biologielever hadde her i oppdrag å presentere resultatene av luftforurensningsmålingene. Det var også aktiviteter for å bli kjent med hverandre, byen og kulturen, f.eks. seiltur til Laboe, der gruppa besøkte det 85 meter høye minnesmerket fra verdenskrigene og den tyske undervannsbåten U-995. Det var også arrangert felles måltider gjennom uka.

Vi fikk returbesøk i Bodø i begynnelsen av juni 2022, i fantastisk vær med strålende solskinn og over 30 graders varme. De 25 tyske elevene ble som i Kiel fordelt på grupper med norske elever, men gruppearbeidet ble løst på en annen måte. Vi inviterte utvalgte bedrifter og organisasjoner (inkludert Bodø kommune) til Bodø videregående skole for å presentere aktiviteten sin for elevene (se presentasjonene fra organisasjoner). Hver elevgruppe fikk i oppgave å lage en sluttpresentasjon med fokus på én av bedriftene/organisasjonene (se noen av disse). Som i Kiel, fordelte vi elevene i blandede grupper for måling av luftforurensning, men spredte gruppene langs ulike traséer i byen for å få et bredt bilde av status for luftforurensningen i byen. Målingene ble registrert i et datasystem som Bodø kommune bruker for å få oversikt over forurensningen i byen. Som i Kiel ble en gruppe med biologi-elever utnevnt til å analysere og presentere resultatene fra luftmålingene i slutten av utvekslingen. Presentasjonen ble gjort for elever og lærere ved skolen, og inviterte gjester fra byadministrasjonen i Kiel. I løpet av uka var det også lagt opp til aktiviteter for å bli kjent med byen og hverandre, museumsbesøk og grilling på stranda. De som ønsket det kunne ta en RHIB-tur til en av Europas sterkeste tidevannsstrømmer - Saltstraumen.

I september 2022 dro en gruppe på sju elever og to lærere til Kiel for å bidra i den offentlige presentasjonen av sluttresultatet av prosjektet. Her ble de to byene sammenlignet på overordnet basis, med likheter og forskjeller i utfordringer og løsninger. Tilsvarende skjedde kort tid etter, da Bodø videregående skole fikk besøk av ei elevgruppe med følgelærere fra RBZ Wirtschaft som skulle bidra til en revidert sluttpresentasjon sammen med et utvalg av våre egne elever. Presentasjonen ble gjort med inviterte deltakere fra Bodø kommune.

Den 30. januar 2023 ble resultatet av luftmålingene fra dette prosjektet presentert for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune som en del av en presentasjon av et elevprosjekt om vannkvalitet i Bodø.

De tyske lærerne som deltok i dette prosjektet var Katja Padzierny, Dirk Henningsen, Jan Radzuweit og Martina Sanau.
De norske lærerne som deltok var Åse Alvestad, Tina Lund, Marit Swensen og Jan-Martin Sørensen.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union - Klikk for stort bildeMedfinansiert av Erasmus+

​No images above? See the original Norwegian version of this web page.