OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Informasjon til skolestart 2023/2024

Illustrasjonsbilde informasjon til skolestart - Klikk for stort bilde

Skolen starter mandag 21. august 2023. Før du møter, må du sette deg inn i det som står i denne artikkelen: møtetidspunkt, søknad til Lånekassen, samtykkeerklæring og mer.

Skolen starter mandag 21.august i skolens kantine

Oppmøtetidspunkter for klassene er slik:

Tid 

Hvem 

08:30

Vg1 studiespesialisering 

Vg1 musikk og dans 

Vg1 helse og oppvekstfag 

Innføringsklassene 

09:30 

Vg1 alle yrkesfag, unntatt helse- og oppvekstfag 

10:30 

Vg2 alle klasser 

11:30 

Vg3 alle klasser og voksenklassen ST 

Påbygging 

 

Viktig informasjon til skolestart 

Elevavtale for PC og læremidler i skolen 

Elever i videregående skole må inngå avtale om leie av bærbar PC. Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Tilgang til lærebøker og annet læremateriell er gratis for elevene gjennom læremiddelordningen. Nordland fylkeskommune har en egen nett-portal for elektronisk signering og betaling for PC og læremiddelordning. Informasjon om ordningen er beskrevet på Nordland fylkeskommunes hjemmeside. Det sendes ut brev til elevene om elektronisk innlogging for kontrakt i slutten av juli.  

Søknad om skoleskyss 

Elever i videregående skole som har krav på skoleskyss, må søke om skyss på Internett.  

For å ha krav på skoleskyss må avstanden mellom bosted og skole være minst 4 km.  

Informasjon og innlogging for søknad finner du på Nordland fylkeskommunes hjemmeside

Elever over 18 år 

Støtte og oppfølging fra foreldre eller andre nære personer er viktig, også når du er myndig. Send inn samtykkeerklæring så kan skolen fortsatte å samarbeide med dine viktigste støttespillere. Samtykkeerklæring for elever over 18 år.  

Spesielt utstyr/kostpenger 

For noen utdanningsprogram gjelder egne regler for anskaffelse av utstyr og kostpenger.  Se menypunktet «Utdanningsprogram», og klikk deg inn på ditt program for informasjon.  

Personlig verneutstyr 

For å oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven er elevene pålagt å skaffe seg nødvendig arbeidstøy og verneutstyr. Informasjon gis av pedagogisk personale ved skolestart.  

Undervisningssteder 

Alle utdanningsprogram får sin opplæring ved hovedskolen i Amtmann Hegges vei/Torvgata. I opplæringen kan det også benyttes alternative opplæringsarenaer som praksis i bedrift, undervisning ute, bedriftsbesøk med mer. Flyfag får deler av sin opplæring i hangarden ved Luftfartsmuseet.  

Kantine og frokost 

Kantina tilbyr et variert utvalg av mat og drikke. Påsmurt brødmat, salatbar og varmrett hver dag. Det er gratis frokost for alle elever tirsdag til fredag mellom klokka 08:00 og 08:30. 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø 

Bodø videregående skole har en aktivitetsplan som synliggjør hvordan vi jobber sammen for trygt og godt skolemiljø.  

Skolens opplysningsplikt 

Skolen har plikt til å gi opplysning om umyndige elever til begge foresatte, jfr. forskrift til opplæringslovens § 20-4. Opplysninger kan være viktig informasjon om eleven som ikke er underlagt taushetsplikt eller anna lovgiving. Skolen skal også gi opplysning om foreldremøter, foreldresamtaler, varsel om fravær, varsel om fare for nedsatt karakter i orden/atferd, og varsel om fare for ikke å få standpunktkarakter i fag. Foreldrene har også rett til å få informasjon om elevenes og foreldrenes rettigheter. Dersom bare den ene av foreldrene har foreldreansvar, må det legges ved offentlig dokumentasjon som bekrefter dette.  

Informasjon fra Elev- og lærlingetjenesten for hybelboere/foresatte 

Elev- og lærlingetjenesten inviterer til foreldremøte for hybelboere søndag 20.august 2023 klokka 14.00 – 15.30. Oppmøte ved hovedinngangen til Bodø videregående skole. 

Foreldremøter  

Foreldremøter for elever på vg1 blir 12.september, og foreldremøter for vg2 blir 19.september. Nærmere informasjon om tidspunkt og program kommer.  

Statens lånekasse for utdanning 

Alle elever som skal søke støtte fra Lånekassen, må søke på nett.  

Elever som er tatt inn til opplæring på samme nivå, kan ikke følge fag de har bestått tidligere. Dette fører til at de får endret elevstatus til deltidselev. Elever med ungdomsrett får fullt stipend fra Statens lånekasse for utdanning, selv om de er deltidselev. Elever som har gjort omvalg, er tatt inn til fullt opplæringstilbud. De kan søke om å få tidligere beståtte fag godkjent, uten at dette får konsekvenser for støtte fra Lånekassen.  

Frist for å søke godkjenning for beståtte fag er 15. september. Det er ikke anledning å søke godkjenning etter denne fristen.  

Elevskap 

Alle elever får tilgang til et elevskap for skolebøker og utstyr på skolen. Ta med egen hengelås på skolen til ditt skap. 

Digital postkasse 

Nordland fylkeskommune oppfordrer alle elever til å opprette digital postkasse. Dette kan gjøres ved å oppdatere kontaktinformasjon i Altinn eller ved å bruke "Digipost" eller "e-Boks", les mer om digitale postkasser. Hvis du har en digital postkasse vil enkelte brev fra skolen bli sendt digitalt, for eksempel svar på søknader, vedtak som er gjort ved skolen din eller svar på eventuelle klager. Vi gjør oppmerksom på at svar om skoleplass skjer på vanlig måte, ved at elevene får svar på mobil gjennom SMS. 

Mer informasjon 

Finn mer informasjon om å være elev ved Bodø videregående skole på vår hjemmeside og på Nordland fylkeskommunes hjemmeside.  

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram.