OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Miljøfyrtårn

21. januar 2022 fikk Bodø videregående skole godkjenning som sertifisert Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Som organisasjon og skole har vi et samfunnsansvar, og dette ansvaret går blant annet ut på å ta miljøet på alvor. Det er derfor viktig at miljøarbeidet ved vår organisasjon arbeides systematisk og kontinuerlig med. Skolen skal gå foran med et godt eksempel.

Ved å ha fokus på miljøarbeidet både i undervisningen og i skolens planer og HMS-arbeid får vi forankret arbeidet både hos elever og ansatte.  

Miljøledelse er systematisk og kontinuerlig arbeid med å redusere negative effekter på klima og miljø og forbedre de positive effektene.

Nordland fylkeskommune har valgt Miljøfyrtårn fordi det er et anerkjent og konkret verktøy for sertifisering og miljøledelse. Målet er at de videregående skolene skal jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene og bidra til en grønn fremtid.

Bodø videregående skole ønsker en god miljøprofil og miljøbevisste elever og ansatte.  

Målet er at alle i organisasjonen har miljøperspektivet med seg i hverdagen og i alt vi gjør. Vi skal være en trygg og helsefremmende arbeidsplass, der motivasjon og arbeidsglede for elever og ansatte skal vektlegges.
Bodø videregående skole tar miljøansvar og vil følge opp forpliktelsene som Miljøfyrtårn.

For hvert år settes det mål som vi jobber for å nå, og vi skal for hvert år forbedre oss.
For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring rapporterer skolen årlig, og må resertifiserers hvert 3. år. 

Kriteriene vi måles ut i fra som Miljøfyrtårn er:

  • Innkjøp
  • Avfall og ombruk
  • Energi
  • Transport
  • Arbeidsmiljø

Les mer om Miljøfyrtårn her