OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Elevrådet

Elevrådsstyret 2021-2022 Nina Røvik  Elevdemokratiet ved Bodø videregående skole er sterkt.

Elevrådet har vedtatt vedtekter for elevrådsarbeid som gjør at det å ta på seg elevtillitsverv er forutsigbart.  

Siden vi er en stor skole velger elevrådet et styre som skal bestå av 10 elever. I vedtektene er det tatt høyde for et ønske om rimelig fordeling av elever fra Studieforberedende og yrkesfag, jenter og gutter samt fordeling på trinn.

Elevrådsleder for skoleåret 2021-2022 er Sandra Vestnes EL1C, og nestleder er Ingrid Marie Marhaug Gerhardsen MD3A.

Elevrådsstyret velges for ett år om gangen og valget skjer i forbindelse med elevrådsskolering som foregår i løpet av september hvert år.

Det å være klassetillitsvalgt er en viktig oppgave både for å ivareta medelevenes skolehverdag. Tillitselevene melder inn saker som klassen ønsker å få gjort noe med, og melder tilbake til klassen saker som blir tatt opp i elevrådssammenheng. Tillitselever blir ofte tatt med på råd i ulike saker som handler om klassemiljø eller andre ting.

Elevrådsstyret er et bindeledd mellom elevene og ledelsen ved skolen. I månedlige møter med skoleledelsen tar elevrådsstyret opp saker som angår elevens skolehverdag og som man ønsker fokus eller endring på. I slike møter blir man tatt seriøst og man føler at man for gjennomslag for de sakene som kan gjøres noe med. Elevrådsstyret jobber også aktivt for å skape et så godt skolemiljø som mulig gjennom for eksempel trafikksikkerhet, julekalender, kahooter, nissejakt, påskeeggkonkurranser. Elevrådet ved Bodø vgs har i de senere år også jobbet med større prosjekter. Det var for eksempel gjennom elevrådsarbeid ved Bodø vgs at man fikk innført mobbeknapp ved alle fylkets videregående skoler. De tidligere nevnte vedtektene jobbet man med ett år før elevrådet vedtok dem. Begge disse tiltakene fikk oppmerksomhet på statsrådnivå. Et velfungerende elevråd er avhengige av tillitselever som ønsker å jobbe for det beste for sine medelever. Er du en slik person er du hjertelig velkommen til å melde deg som tillitselev ved skolestart.