OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)

Alle elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan ta kontakt med PPT. Tjenesten kan gi råd og veiledning dersom du har fagvansker, problemer i skolen eller i bedriften, eller har andre personlige problemer.

Dersom du trenger hjelp, eller problemene er av en slik art at du ønsker hjelp utenfor skolen/bedriften, kan du henvende deg direkte til PPT. Tjenesten samarbeider også med andre instanser som f.eks. helsevesen, sosialkontor eller arbeidskontor. Du er alltid med på å bestemme hvem PPT skal samarbeide med for å løse dine problemer. Alle ansatte ved PPT har taushetsplikt.

Tjenesten er også et tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. Også foreldre kan kontakte PPT for tilrettelegging av opplæringstilbudet.

PPT er sakkyndig instans etter forskrift til Opplæringsloven bl.a. i forbindelse med søknad om inntak til særskilt prioritert grunnkurs, spesialundervisning og tilrettelegging ved prøver / eksamen.  PPT har plikt til å sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. 

PPT er samlokalisert med Elev- og lærlingetjenesten på Bodø og Bodin videregående skole.