OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Viktig informasjon til skolestart 2024-2025

Det er en glede å ønske deg velkommen til nytt skoleår! Her finner du informasjon du trenger å lese før skolestart.

Velkommen til skolestart 2024/2025

Skolen starter torsdag 15.august 2024, i kantina på Bodø videregående skole.

Følgende starttidspunkt gjelder:

TidHvem
Kl. 08:30Vg1 studiespesialisering
Vg1 musikk og dans
Vg1 helse og oppvekstfag
Innføringsklassene
Kl. 09:30Vg1 alle yrkesfag, unntatt helse- og oppvekstfag
Kl. 10:30Vg2 alle klasser
Kl. 11:30Vg3 alle klasser og voksenklassen ST
Påbygging

 

Viktig informasjon til skolestart

Elevavtale for PC og læremidler i skolen

Elever i videregående skole må inngå avtale om leie av bærbar PC. Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Tilgang til lærebøker og annet læremateriell er gratis for elevene gjennom læremiddelordningen. Nordland fylkeskommune har en egen nett-portal for elektronisk signering og betaling for PC og læremiddelordning. Informasjon om ordningen er beskrevet på Nordland fylkeskommunes hjemmeside. Det sendes ut brev til elevene om elektronisk innlogging for kontrakt i slutten av juli.

Søknad om skoleskyss

Elever i videregående skole som har krav på skoleskyss, må søke om skyss på Internett. For å ha krav på skoleskyss må avstanden mellom bosted og skole være minst 4 km. Informasjon og innlogging for søknad finner du på Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

Samarbeid med foreldrene

Skolen skal samarbeide med foreldrene om opplæringa til eleven, jf opplæringslovens §10-3. Samarbeidet skal ikke kommer i konflikt med reglene om selvråderetten til eleven eller anna lovgiving. Dersom bare den ene av foreldrene har foreldreansvar, må det legges ved offentlig dokumentasjon som bekrefter dette.

Elever over 18 år

Støtte og oppfølging fra foreldre eller andre nære personer er viktig, også når du er myndig. Send inn samtykkeerklæring så kan skolen fortsatte å samarbeide med dine viktigste støttespillere. Samtykkeerklæring for elever over 18 år.

Spesielt utstyr/kostpenger

For noen utdanningsprogram gjelder egne regler for anskaffelse av utstyr og kostpenger. Se menypunktet «Utdanningsprogram», og klikk deg inn på ditt program for informasjon.

Personlig verneutstyr

For å oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven er elevene pålagt å skaffe seg nødvendig arbeidstøy og verneutstyr. Informasjon gis av pedagogisk personale ved skolestart.

Undervisningssteder

Alle utdanningsprogram får sin opplæring ved hovedskolen i Amtmann Hegges vei/Torvgata. I opplæringen kan det også benyttes alternative opplæringsarenaer som praksis i bedrift, undervisning ute, bedriftsbesøk med mer. Flyfag får deler av sin opplæring i hangaren ved Luftfartsmuseet.

Kantine og frokost

Kantina tilbyr et variert utvalg av mat og drikke. Påsmurt brødmat, salatbar og varmrett hver dag. Det er gratis frokost for alle elever tirsdag til fredag mellom klokka 08.00 og 08.30.

Ny opplæringslov og forskrifter fra 1.august 2024

Her kan du lese om de viktigste endringene i ny opplæringslov.

Alle elever har rett til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

Bodø videregående skole har en aktivitetsplan som synliggjør hvordan vi jobber sammen for trygt, godt og inkluderende skolemiljø.

Informasjon fra Elev- og lærlingtjenesten for hybelboere/foresatte

Elev- og lærlingtjenesten inviterer til foreldremøte for hybelboere onsdag 14.august 2024 klokka 17.30 – 18.30. Oppmøte ved hovedinngangen til Bodø videregående skole.

Foreldremøter

Foreldremøter for elever på vg1 blir 10.september 2024, og foreldremøter for vg2 blir 17.september 2024. Nærmere informasjon om tidspunkt og program kommer.

Statens lånekasse for utdanning

Når du har fått skoleplass kan du søke utstyrsstipend og annen støtte fra Lånekassen.

Søknad sendes på nett:

 

Elevskap

Alle elever får tilgang til et elevskap for skolebøker og utstyr på skolen. Ta med egen hengelås på skolen til ditt skap.

Digital postkasse

Nordland fylkeskommune oppfordrer alle elever til å opprette digital postkasse. Dette kan gjøres ved å oppdatere kontaktinformasjon i Altinn eller ved å bruke "Digipost" eller

"e-Boks". Her kan du lese mer om digitale postkasser. Hvis du har en digital postkasse vil enkelte brev fra skolen bli sendt digitalt, for eksempel svar på søknader, vedtak som er gjort ved skolen din eller svar på eventuelle klager. Vi gjør oppmerksom på at svar om skoleplass skjer på vanlig måte, ved at elevene får svar på mobil gjennom SMS.

Mer informasjon

Finn mer informasjon om å være elev ved Bodø videregående skole på vår hjemmeside og på Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

Følg oss gjerne:

Bodø videregående skole på Facebook og Bodø videregående skole på Instagram.