OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Velkommen til skoleåret 2022/2023

Portrettbilde - Nina Røvik - Klikk for stort bildeDet er en glede å ønske deg som ny elev velkommen til Bodø videregående skole, og til deg som fortsetter hos oss, velkommen til nytt skoleår! 

Bodø videregående har 1280 elever, men selv om vi er mange er vi opptatt av å se akkurat deg. Du vil får muligheten til å utvikle deg både faglig og sosialt i fellesskap med dine medelever, og du møter voksne som bryr seg om deg. Ta aktivt del i elevmiljøet, engasjer deg og fordyp deg i læringsarbeidet, og ta en positiv rolle i dine medelevers liv. 

Skolen er vår felles læringsarena. Her vil du som elev i samhandling og samarbeid med medelever og lærere påvirke dine egne læringsprosesser ved å interessere deg og engasjere deg i innholdet i fagene. Gjennom engasjement kommer motivasjonen og gleden av å lære nye ting.  Lag deg gode strukturer og rutiner for skolearbeidet, da vil læringen gå som en lek. 

Når vi møtes i august, har du hatt en god lang sommerferie. For å sikre deg en god skolehverdag med energi til læring og aktivitet: sørg for tilstrekkelig med søvn og hvile, og spis frokost hver dag.  Vi har gratis skolefrokost i kantina tirsdag til fredag. 

Vi som jobber på Bodø videregående skole skal gjøre det vi kan for at du skal trives, mestre og utvikle deg som menneske den tida du er elev hos oss. Vi har høye forventninger til deg, og vi ber deg om å sette av tid, innsats og vilje skolearbeidet, så vil resultatene følge. 

Jeg ønsker dere alle et flott og lærerikt år! Ta vare på de du har rundt deg, inkluder medelevene dine, smil og hils på de du møter gjennom skoledagen.  

Bodø, 29. juni 2022 
Nina Røvik
rektor
 

Les velkomstbrevet her - informasjonen ligger også nedenfor. (PDF, 300 kB)

 

SKOLEN STARTER MANDAG 22. AUGUST

Sted: KANTINA, Bodø videregående skole

Skolestart 22.08.2022
Tid Hvem
Kl 08:30 Vg1: Studiespesialiserende
Vg1: Musikk og dans
Vg1: Helse- og oppvekstfag
Kl 09:30 Vg1: alle andre yrkesfag (ikke helse- og oppvekstfag)
Innføringsklasser
Kl 10:30 Vg2: alle klasser
Kl 11:30 Vg3: alle klasser
Påbygging

OBS! Vg3 studiespesialiserende, påbygging, og vg3 musikk og dans får utlevert skolebøker allerede første skoledag.
Husk å ta med hengelås til skapet ditt!


VIKTIG INFORMASJON TIL SKOLESTART

ELEVAVTALE FOR PC OG LÆREMIDLER I SKOLEN
Elever i videregående skole må inngå avtale om leie av bærbar PC. Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse.  Tilgang til lærebøker og annet læremateriell er gratis for elevene gjennom læremiddelordningen. Nordland fylkeskommune har en egen nett-portal for elektronisk signering og betaling for elevPC- og læremiddelordning.

Informasjon om ordningen er beskrevet på Nordland fylkeskommunes hjemmeside. Det sendes ut brev til elevene om elektronisk innlogging for kontrakt i slutten av juli.

SØKNAD OM SKOLESKYSS
Elever i videregående skole som har krav på skoleskyss, må søke om skyss på Internett. For å ha krav på skoleskyss må avstanden mellom bosted og skole være minst 4 km.

Mer informasjon her.
For å søke; logg inn her.

ELEVER OVER 18 ÅR
Støtte og oppfølging fra foreldre er viktig, også når du er myndig. Send inn samtykkeerklæring så kan skolen fortsatte å samarbeide med dine viktigste støttespillere.

Samtykkeerklæring for elever over 18 år

SPESIELT UTSTYR/KOSTPENGER
For noen utdanningsprogram gjelder egne regler for anskaffelse av utstyr og kostpenger.

Se menypunktet «Utdanningsprogram», og klikk deg inn på ditt program for informasjon.

PERSONLIG VERNEUTSTYR
For å oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven er elevene pålagt å skaffe seg nødvendig arbeidstøy og verneutstyr. Informasjon gis av pedagogisk personale ved skolestart.

UNDERVISNINGSSTEDER
Alle utdanningsprogram får sin opplæring ved hovedskolen i Amtmann Hegges vei/Torvgata.

Flyfag får deler av sin opplæring i Luftfartssenteret.

SKOLENS OPPLYSNINGSPLIKT
Skolen har plikt til å gi opplysning om umyndige elever til begge foresatte, jfr forskrift til opplæringslovens § 20-4. Dette gjelder opplysning om foreldremøter, foreldresamtaler, varsel om fravær, varsel om fare for nedsatt karakter i orden/atferd, og varsel om fare for ikke å få standpunktkarakter i fag.  Dersom bare den ene av foreldrene har foreldreansvar, må det legges ved offentlig dokumentasjon som bekrefter dette.

INFORMASJON FRA ELEVTJENESTEN FOR HYBELBOERE / FORESATTE
Elev- og lærlingetjenesten inviterer til foreldremøte for hybelboere søndag 21.august 2022 klokka 14.00 – 15.30.

FORELDREMØTER
Foreldremøter for elever på VG1 og VG2 blir gjennomført i løpet av september/oktober. Nærmere informasjon kommer.

STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
Alle elever som skal søke støtte fra Lånekassen, må søke på nett. Elever på videregående skole, som har ungdomsrett med opptak gjennom VIGO, søker når de har takket JA til skoleplass. Søknaden sendes elektronisk fra www.vigo.no.

Andre elever søker på lånekassens hjemmeside – www.lanekassen.no – ved å gå inn på «Dine sider» og logge inn med MinID.

Elever som er tatt inn til opplæring på samme nivå, kan ikke følge fag de har bestått tidligere. Dette fører til at de får endret elevstatus til deltidselev. Elever med ungdomsrett får ikke redusert stipend fra Statens lånekasse for utdanning, selv om de er deltidselev.

Elever som har gjort omvalg, er tatt inn til fullt opplæringstilbud. De kan søke om å få tidligere beståtte fag godkjent, uten at dette får konsekvenser for støtte fra Lånekassen.

Viktig. Frist for å søke godkjenning for beståtte fag er 15. september. Det er ikke anledning å søke godkjenning etter denne fristen.

ALLE ELEVER HAR RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ
Bodø videregående skole har en aktivitetsplan som synliggjør hvordan vi jobber sammen for trygt og godt skolemiljø.

MER INFORMASJON
Finn mer informasjon om å være elev ved Bodø videregående skole på vår hjemmeside og på Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

BLI KJENT MED BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ SOSIALE MEDIER
Følg oss på Facebook og Instagram.