OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Velkommen til skoleåret 2021/2022

Det er en glede å ønske deg som ny elev velkommen til Bodø videregående skole, og til deg som fortsetter hos oss, velkommen til nytt skoleår!

Bodø videregående har 1310 elever, men selv om vi har mange elever så er vi opptatt av å se akkurat deg, og gjøre det vi kan for at du skal trives, mestre å utvikle deg som menneske den tida du er elev hos oss. Vi er 320 ansatte som skal gjøre det vi kan for at du skal lykkes i å få et godt og lærerrikt skoleår.

Vi ser fram til et godt og lærerikt arbeidsår, og ønsker deg velkommen til Bodø videregående skole.

Les velkomstbrevet her, informasjonen ligger også nedenfor (PDF, 266 kB).

Skolen starter mandag 23. august

Sted: Kantina, Bodø videregående skole

Skolestart 23.08.2021
Tid Klasser
08:30 Vg1: Studiespesialiserende
Vg1: Musikk og dans
Innføringstilbud, kombinasjonsklassen
09:30 Vg1: Bygg- og anleggsteknikk
Vg1: Helse- og oppvekstfag
Vg1: Salg, service og reiseliv
10:30 Vg1: Teknologi og industrifag
Vg1: Elektro og datateknologi
Vg1: Restaurant og matfag
Vg2: Flyfag
Vg2: Elenergi og ekom
11:30 Vg2: Studiespesialiserende
Vg2: Musikk og dans
Vg2: Overflateteknikk, rørlegger, tømrer
12:15 Vg2: Barne og ungdomsarbeider, helsearbeiderfag, helseservicefag, helse-og oppvekstfag 3-årig. Voksenklassen HO3X.
Vg3: Helse- og oppvekstfag 3-årig, Apotekteknikk, helsesekretær, tannhelsesekretær
Vg3: Avionikerfaget, flytekniske fag
13:00 Vg2: Kokk og servitør
Vg2: Salg og reiseliv, sikkerhet og administrasjon
Vg2: Kjøretøy, industriteknologi
Vg3: Påbygg til generell studiekompetanse
13:45 Vg3: Studiespesialiserende
Vg3: Musikk, dans


Organisering med forbehold om endringer i smittevernreglene.

 

VIKTIG INFORMASJON TIL SKOLESTART

 

ELEVAVTALE FOR PC OG LÆREMIDLER I SKOLEN

Elever i videregående skole må inngå avtale om leie av bærbar PC. Egenandelen tilsvarer minimumssatsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse.  Tilgang til lærebøker og annet læremateriell er gratis for elevene gjennom læremiddelordningen. Nordland fylkeskommune har en egen nett-portal for elektronisk signering og betaling for elevPC- og læremiddelordning.

Informasjon om ordningen er beskrevet her på Nordland fylkeskommunes hjemmeside. Det sendes ut brev til elevene om elektronisk innlogging for kontrakt i slutten av juli.

SØKNAD OM SKOLESKYSS

Elever i videregående skole som har krav på skoleskyss, må søke om skyss på Internett. For å ha krav på skoleskyss må avstanden mellom bosted og skole være minst 4 km.

Mer informasjon her.

For å søke; logg inn her.

ELEVER OVER 18 ÅR

Støtte og oppfølging fra foreldre er viktig, også når du er myndig. Send inn samtykkeerklæring så kan skolen fortsatte å samarbeide med dine viktigste støttespillere.

Samtykkeerklæring for elever over 18 år

SPESIELT UTSTYR/KOSTPENGER

For noen utdanningsprogram gjelder egne regler for anskaffelse av utstyr og kostpenger.

Se menypunktet «Utdanningsprogram», og klikk deg inn på ditt program for informasjon.

PERSONLIG VERNEUTSTYR

For å oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven er elevene pålagt å skaffe seg nødvendig arbeidstøy og verneutstyr. Informasjon gis av pedagogisk personale ved skolestart.

UNDERVISNINGSSTEDER

Alle utdanningsprogram får sin opplæring ved hovedskolen i Amtmann Hegges vei/Torvgata.

Flyfag får deler av sin opplæring i Luftfartssenteret.

SKOLENS OPPLYSNINGSPLIKT

Skolen har plikt til å gi opplysning om umyndige elever til begge foresatte, jfr forskrift til opplæringslovens § 20-4. Dette gjelder opplysning om foreldremøter, foreldresamtaler, varsel om fravær, varsel om fare for nedsatt karakter i orden/atferd, og varsel om fare for ikke å få standpunktkarakter i fag.  Dersom bare den ene av foreldrene har foreldreansvar, må det legges ved offentlig dokumentasjon som bekrefter dette.

AKSEPT FOR ELEKTRONISK VARSLING I iSkole

Skolen benytter det elektroniske verktøyet «iSkole» til varsling. For å kunne informere elektronisk trenger vi samtykke og e-postadresse fra begge foreldre/foresatte.

Første skoledag får eleven utdelt et eget skjema «Opplysning eleven». På dette skjemaet gir foresatte samtykke, eller krysser «nei», dersom informasjon ønskes per post.

INFORMASJON FRA ELEVTJENESTEN FOR HYBELBOERE / FORESATTE

Elev- og lærlingetjenesten legger ut et digitalt informasjonsmøte på skolens hjemmeside i uke 33 og er tilgjengelig for kontakt på telefon .

FORELDREMØTER

Foreldremøter for elever på VG1 og VG2 blir gjennomført i løpet av september/oktober. Nærmere informasjon kommer.

STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING

Alle elever som skal søke støtte fra Lånekassen, må søke på nett. Elever på videregående skole, som har ungdomsrett med opptak gjennom VIGO, søker når de har takket JA til skoleplass. Søknaden sendes elektronisk fra www.vigo.no.

Andre elever søker på lånekassens hjemmeside – www.lanekassen.no – ved å gå inn på «Dine sider» og logge inn med MinID.

Elever som er tatt inn til opplæring på samme nivå, kan ikke følge fag de har bestått tidligere. Dette fører til at de får endret elevstatus til deltidselev. Elever med ungdomsrett får ikke redusert stipend fra Statens lånekasse for utdanning, selv om de er deltidselev.

Elever som har gjort omvalg, er tatt inn til fullt opplæringstilbud. De kan søke om å få tidligere beståtte fag godkjent, uten at dette får konsekvenser for støtte fra Lånekassen.

Viktig. Frist for å søke godkjenning for beståtte fag er 15. september. Det er ikke anledning å søke godkjenning etter denne fristen.

ALLE ELEVER HAR RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

Bodø videregående skole har en aktivitetsplan som synliggjør hvordan vi jobber sammen for trygt og godt skolemiljø.

MER INFORMASJON

Finn mer informasjon om å være elev ved Bodø videregående skole på vår hjemmeside og på Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

BLI KJENT MED BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ SOSIALE MEDIER

Følg oss på Facebook og Instagram.