Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 75 65 13 82 930 10 640
Rådgiver 75 65 13 77
Helsesøster 75 65 13 88
Leder for Elevtjenesten 75 65 14 54 957 26 822
Rådgiver 75 65 17 38 947 99 796
Rådgiver 75 65 13 96 481 47 114
Rådgiver 75 65 14 53 415 12 309
Koordinator for oppfølgingstjenesten - Bodø skoleområde Vest 75 65 14 08 911 10 669
Helsesøster Bodø videregående skole 75 65 13 62 482 66 705