Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 17 08
Håndv./fagarb. 75 65 17 10 464 45 676
Håndv./fagarb. 75 65 17 11
Assistent 75 65 17 12
Sekretær 75 65 17 13
Håndv./fagarb. 75 65 17 14
Håndv./fagarb. 75 65 17 15
Renholder 75 65 17 18
Håndv./fagarb. 75 65 17 17
Håndv./fagarb. 75 65 17 19
Håndv./fagarb. 75 65 17 20
Håndv./fagarb. 75 65 17 22
Håndv./fagarb. 75 65 17 23
Renholder 75 65 09 72
Renholdsleder 75 65 17 25
Lærling 75 54 54 12 404 92 417
Renholder 75 65 09 73
Håndv./fagarb. 75 65 17 28
Renholder 75 65 17 29