Privatisteksamen

 

Oppmelding til eksamen

Gjennomføring av eksamen

  • Informasjon om eksamensdager, tid og sted for frammøte blir sendt den enkelte kandidat via e-post/iSkole i god tid før eksamen starter.
  • Skriftlig eksamen starter kl. 09.00 med frammøteplikt kl. 08.30. De fleste eksamener har en prøvetid på 5 timer.
  • Muntlig eksamen starter normalt kl. 17.00 med møteplikt 15 minutter før.
     

Tilgjengelige nettsider ved skriftlig eksamen.

 

Hjelpemidler ved eksamen

Skolen viser til læreplanen for de ulike fag. Disse fås kjøpt i bokhandelen, eller lastes ned på internett på utdanningsdirektoratets nettside.

 

Dokumentasjon (Vitnemål og kompetansebevis)


Ny dokumentasjon er gratis. Trenger du dokumentasjon du tidligere har mottatt, kalles dette duplikat. For å utstede duplikat krever vi en avgift til produksjon av dokumentasjonen. 

Les mer om dokumentasjon og bestille ny dokumentasjon eller duplikat.

 

Dersom du har tatt flere eksamener som privatist og ønsker disse karakterene overført til ett vitnemål eventuelt annen samlet dokumentasjon, må du kontakte den skolen du har vært elev ved.


Inntak til skoleplass


Etter ordinært inntak i Nordland kan du i august søke om ventelisteplass ved Bodø videregående skole. Les mer om inntak på Søk skoleplass i Nordland.

NB! Det er ikke lengre anledning for skoler til å ta inn voksne over 25 år til ledige plasser. Fra det året du fyller 25 år må du søke via Vigo voksen.

For å søke venteliste plass ved Bodø videregående skole i august bruker du skjemaet under:

Skjema: Skjema blir tilgjengelig 01.08.20