Internasjonalisering

Klikk for stort bildeSkolens internasjonale samarbeidet skal bidra til tverrkulturell kompetanse og  engasjement, men også til faglig styrking i de ulike fag som er involvert.  

Internasjonalisering

Skolens internasjonale samarbeid skal bidra til tverrkulturell kompetanse og engasjement, men også til faglig styrking i de ulike fag som er involvert. 

Bodø vgs har to koordinatorer for internasjonale prosjekt; Synnøve Bjørge-Sundan og Audun Torsteinsen. Deres jobb er å koordinere det omfattende arbeidet som foregår ved flere av skolens avdelinger. Dette innebærer samarbeid med skoler både i Skandinavia, Europa og Uganda i Afrika.

 • Deltakelse i noen av Nordland fylkes mobilitetsprosjekt,

  som f.eks. Mobilitet Nordland for fellesfag-/studiespes.-lærere. Gjennom disse prosjektene deltar lærere på ulike fag på faglige kurs og på hospitering i Europa. Det siste vil si at lærere er til stede ved undervisningen i sine fag ved en skole i utlandet, for å sanke gode erfaringer til egen praksis.

  Bodø vgs´egne mobilitetsprosjekt

 • Bedre læring på Byggfag, TIP og Elektro

  Gjennom flere år har avdeling for byggfag bygd opp et godt samarbeid om elevutveksling med Knobelsdorff Schule i Berlin. For tida gjennomfører Bodø vgs et større samarbeid med denne skolen, og med to skoler i Dortmund. Det er elever på avdelingene Teknikk og industriell produksjon og Elektro som får delta på utvekslinger til tilsvarende skoler i Dortmund. For TIP handler det om Robert-Bosch Berufskolleg, og for Elektro om Leopold Hoesch Berufskolleg. Elevoppholdene dreier seg også om praksis på faglig relevante bedrifter. Elever som deltar på slike opphold, får noe tyskundervisning før avreise. Ordningen er populær blant elevene og hvert år har også tyske elever sin praksis på ulike byggeplasser i Bodø.

  Kurs og hospitering for spansk- og tysklærere

Skolen har for nylig gjennomført et kurs- og hospiteringsprosjekt for spansk- og tysklærere, som reiste på språklærerkurs og hospitering ved skoler i Spania og Tyskland.

Alle europeiske internasjonale prosjekt som skolen har deltatt i de senere år, har vært finansiert med støtte fra Erasmus+, via SIU – Senter for internasjonalisering av utdanning.

Bodø vgs er FN-skole,

og samarbeider med FN-Sambandet om informasjon om FN-spørsmål. Blant annet arrangerer skolen FN-rollespill fra tid til annen, og deltar ofte i Operasjon Dagsverk.

        Bodø vgs´vennskapsskole 

 • Kalinabiri Secondary School; Kampala, Uganda.

  Vi har hatt fem skoleutvekslinger siden 2007, der elever og lærere ved Bodø vgs og Kalinabiri Secondary School har besøkt hverandre. Temaene for utvekslingene har vært fysisk aktivitet og helse, kunst og håndverk, musikk og dans, solenergi, søppelhåndtering og «utfordringer i livet.» Organisasjonen Vennskap Nord/Sør har tidligere gitt støtte til slike utvekslinger, også til samarbeidet vårt.

 • Med støtte fra Vennskap Nord-Sør, har Bodø vgs hatt fire utvekslinger over temaer som kunst og håndverk, musikk og dans, solenergi og «utfordringer i livet.» Elevene fra Kalinabri Secondary School i Uganda som har vært her nord, har fått innsikt i skolesystemene i Norge, arbeidet til Røde Kors i Bodø, vært på tur til Lofoten, skitur og på befaring til Vikan miljøstasjon og Heggmoen kraftstasjon.

  Siste besøk fra Uganda var ved påsketider i 2013. Ny tur til Uganda er under planlegging denne høsten, etter ønske fra to av lærererne ved Helse- og oppvekstfag.

   

   

  Bodø vgs: Norges PASCH-skole
 • Bodø vgs samarbeider med det tyske Goethe Institut om vektlegging av tyskfaget og Tyskland i undervisningen. Se eget oppslag om dette.

PASCH: Tysk og Tyskland i fokus

Fra høsten 2014 har Bodø videregående vært Norges PASCH-skole. Det innebærer at Bodø vgs samarbeider med det tyske kultur- og språkinstituttet Goethe Institut om utvikling av tyskfaget og Tysklands plass i undervisningen. Som PASCH-skole inngår skolen i et internasjonalt nettverk av slike skoler. Dette arbeidet skjer med støtte fra Forbundsrepublikken Tyskland.

PASCH-satsningen gjør at tyskelever får delta på tyskkurs i Tyskland, noen ganger i kombinasjon med sport. Som PASCH-skole har Bodø vgs flere ganger arrangert kurs for tysklærere i grunnskolen og videregående skole, med tyske kursholdere. Skolens egne tysklærere deltar på lærerkurs i Tyskland, og skolen gjennomfører ulike prosjekt i PASCH-regi. Det har blant annet vært satt opp interaktive utstillinger for elever fra vgs og ungdomsskolen, og vært avholdt tysk hip hop-konsert. Besøket av den tyske ambassadøren til Norge, dr. Axel Berg, i april 2016, var en understrekning av det gode samarbeidet med Tyskland og Goethe Institut.

Kontaktperson for PASCH-samarbeidet er Audun Torsteinsen.

Skoleportrett på tysk og norsk, av Bodø vgs som PASCH-skole: http://www.pasch-net.de/de/par/spo/eur/nor/20801090.html

PASCH-Net: http://www.pasch-net.de/de/index.html

Goethe Institut Oslo: https://www.goethe.de/ins/no/no/index.html

Andre samarbeidspartnere

FN

Dette skoleåret har Bodø videregående tre søkere til kurs i regi av FN i New York. Skolen avventer å se om noen av disse søkerne blir plukket ut av FN sambandet.

Amnesty international:http://www.amnesty.no/

Nordplus:http://www.siu.no/Videregaaende-opplaering

 

    

Fant du det du lette etter?