For elever og foresatte

 Brevene fra lånekassen blir sendt hjem til elevenes folkeregistrerte adresse.

 

På disse sidene finner du informasjon om skolen og forhold som angår skolegangen.

Som elev ved skolen vil du i det daglige arbeidet få informasjon fra kontaktlærer, faglærer, avdelingsleder og medelever. Slik informasjon blir gitt både skriftlig, muntlig og gjennom nfk.itslearning.com og iskole.nfk.no. Vi har også en elevtjeneste som er klar til å hjelpe deg med yrkes- og utdanningsveiledning og faglig og personlig veiledning.

Lån/stipend

Informasjon om lån og stipend på  www.lanekassen.no og på www.vigo.no.

Kontaktperson for lånekassen: Elin Marie Moen 756 51 514

 

Elevbevis

Alle Vg1 elever får elevbevis. Vg2 og Vg3-elever må kontakte ekspedisjonen for å få gyldig årsmerke på elevbevis. Nye Vg2 og Vg3-elever må ha nye elevbevis, kontaktlærer får beskjed om tidspunkt for oppmøte. Elever må ha gyldig elevbevis ved eventuell kontroll.

Dersom du mister kortet må du betale kr. 100,- for nytt kort. 

 

Skoleskyss

Skyssordning omfatter elever som bor i Nordland - og som tar minst halvårig utdanning, eller undervisningstilbud med minimum 15 timer undervisning pr. uke - ved skoler som går inn under opplæringsloven. Nordland fylke skal sørge for skyss eller gi skyssgodtgjørelse for elever som omfattes av denne skyssordningen, og som har minst 4 km skolevei hver vei mellom bosted og skole eller må reise med båt. "Skolevei er kortest vei (målt fra dør til dør) mellom bosted og skole som blir brøytet og er åpen for alminnelig ferdsel. Dette omfatter også gang/sykkelsti".

Dersom du mister kortet, må du betale kr. 100,- for å få nytt kort.

 

Til alle VGS-elever som har krav på skoleskyss: Fra og med skoleåret 2017/2018 skal du søke om skyss på nett.

Du kan søke om skyss så snart du har fått bekreftelse på at du har kommet inn på studiet.

Logg inn her

 

Søknadsskjema for skysstilskudd (PDF, 213 kB) gjelder for sykdom/funksjonshemning/manglende rutetilbud.

 

Reisetilskudd ved utplassering

Alle elever i videregående skole har rett til daglig skyss mellom hjem og skole, eller mellom bosted og utplasseringssted. I tillegg har elevene rett til en fri reise t/r mellom skolested og utplasseringssted. Dette gjelder kun ved bruk av buss eller hurtigbåt.

En betingelse for fri reise er at eleven utstyres med skolereisebevis eller kort før reisen starter. Samferdselssjefen refunderer ikke reiseutgifter i ettertid.

Ved problemer angående skyss til og fra skolen ved f.eks. skade eller utplassering, ta kontakt med ekspedisjonen i Amtmann Hegges vei.

Opplæringsloven finner du her.

Fant du det du lette etter?