Om fagskoleutdanning

 

Utdanningen bygger på fullført videregående opplæring fra utdanningsprogram - helse- og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.

"Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere ogandre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen."(utdrag fra nasjonal plan)

Et helsevesen i forandring og utvikling trenger kvalifisert personell med ny kompetanse.

Hvorfor søke fagskoleutdanning?

  • Høyne egen kompetanse i møte med brukere/ beboere/ pasienter/ pårørende.
  • Bli tryggere i egen yrkesutøvelse i jobben med mennesker.
  • Sluttkompetanse som gjør deg til en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk standard som kan planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere og brukere/ pårørende.
  • Ingen studieavgift.
Fant du det du lette etter?