Du er her:

FAGSTUDIUMET

Bodø videregående skole tilbyr et fagskoletilbud i helse, aldring og aktiv omsorg.

Bak satsingen står Nordland fagskole i helse- og sosialfag – Bodø. Undervisningen er formelt godkjent av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Forutsetninger
For å komme inn ved studiet kreves det bestått videregående fra enten helse og sosial eller aktivitørutdanning, i tilegg til et års relevant yrkeserfaring. Studietiden går over et år, men kan også gjennomføres som et deltidsstudium over to år.

Nærmere informasjon om studiet kan fås ved å kontakte Mari-Ann Eggen tlf. 75 65 15 00 www.bodo.vgs.no

Fant du det du lette etter?