Du er her:

Nordland fagskole i helse- og sosialfag, Bodø

Farmor Fagskole - Klikk for stort bilde

Opptak av nye studenter høsten 2016

 

Søknadsfrist 15. april TIL WWW.ViGO.NO. FORTLØPENDE INNTAK VED SØKNAD DIREKTE TIL SKOLEN Nordland fagskole i Helse og sosialfag

 

FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG –

med fokus på «Hverdagsmestring». 

 

Fagskole på deltid (PDF, 830 kB)

 

Utdanningen gir studentene grunnleggende kompetanse for å kunne veilede eldre til mestring og aktiv problemløsning, samt arbeide helsefremmende og bidra til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre.

Utdanningen gir studentene kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre. Dette med vekt på individuelle behov og den eldres nærmeste relasjoner, samt det sosiale og fysiske nærmiljø. Å kunne veilede eldre til mestring og aktiv problemløsning er en sentral del av kompetanse det fokuseres på. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kan arbeide helsefremmende og bidrar til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre. De har kompetanse til å kartlegge lidelsene, samt å planlegge, organisere og iverksettepleie- og omsorgstiltak. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg har systemforståelse og kunnskap om hvordan helsetjenester til eldre er organisert. De kan veilede og lede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper.

Nordland fagskole i Helse og sosialfag

Bodø videregående skole startet dette fagskoletilbudet  i Helse, aldring og aktiv omsorg i 2011. Utdanningen er formelt godkjent av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Bak satsingen står Nordland fagskole i helse- og sosialfag – Bodø.

Fagskoleutdanning er i det norske utdanningssystemet plassert på nivået over videregående skole.

Utdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse.

elever_i_biblioteket.jpg

Dette er et deltidsstudium over 2 år, med samlinger, nettstøttet undervisning, veiledning og selvstudium.

Bodø videregående skole tilbyr et fagskoletilbud i helse, aldring og aktiv omsorg.

Fant du det du lette etter?