Privatisteksamen

 

Oppmelding til eksamen

Gjennomføring av eksamen

  • Informasjon om eksamensdager, tid og sted for frammøte blir sendt den enkelte kandidat i god tid før eksamen starter.
  • Skriftlig eksamen starter kl. 09.00 med frammøteplikt kl. 08.30. De fleste eksamener har en prøvetid på 5 timer.
  • Muntlig eksamen starter normalt kl. 17.00 med møteplikt 15 minutter før.
  • Eksamen i muntlig inneholder en forberedelsesdel for privatister på ca. ½ time før selve eksamen starter. Hver kandidat tilhører som regel en gruppe som skal opp til eksamen samtidig. Oppgavene er utarbeidet av eksaminator og sensor i fellesskap, på grunnlag av fagets læreplan. Som regel blir kandidatene tatt inn til eksamen en og en etter tur. Eksamen tar normalt ca. ½ time.

Tilgjengelige nettsider ved skriftlig eksamen.

 

Hjelpemidler

  • I forberedelsestiden (skriftlig og muntlig) er lærebøker og egne notater tillatte hjelpemidler. Ta derfor med deg de læreverk du har lest når du møter opp til muntlig eksamen.
  • For muntlig-praktisk eksamen i naturfag, biologi, fysikk, kjemi og geofag følger skolen fylkets retningslinjer for eleveksamen, hvor det er begrensende hjelpemidler i forberedelsesdelen, ikke lærebøker og notater.

Skolen viser til læreplanen for de ulike fag. Disse fås kjøpt i bokhandelen, eller lastes ned på internett på utdanningsdirektoratets nettside.

Vær nøye med at du leser på faget med riktig eksamenskode når du skal finne ut av lovlige hjelpemidler. Dersom du ikke har mulighet til å laste ned via internett, så vil du ved å kontakte skolen kunne få kopi på papir

Dersom du har tatt flere eksamener som privatist og ønsker disse karakterene overført til ett vitnemål eventuellt annen samlet dokumentasjon, må du kontakte den skolen du har vært elev ved.

Skjema:

Fant du det du lette etter?
 
 

Kontaktinformasjon

 

Besøk:
Amtmann Hegges vei 3/4
8005 Bodø

Telefon: 75 65 15 00


Rektor: Nina Røvik

bod-vgs@vgs.nfk.no

Nordland fylkeskommune

Bodø Videregående Skole
Postmottak
8048 Bodø

Fakturaadresse

 

Beredskap: 908 25 062

Nyttige lenker

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS