Utlånsordningen for læremidler

Lærebokrommet - Klikk for stort bilde

 

Elever i den videregående skole får låne lærebøker gratis via skolens bibliotek. Biblioteket kjøper inn de lærebøkene som til enhver tid står på elevenes boklister.

Store mengder lærebøker på biblioteket på Bodø vgs - Klikk for stort bilde

De aller fleste elever får låne alle skolebøkene de trenger når de starter ved skolen. Noen ganger etterbestiller vi bøker slik at det kan bli ventetid før elevene får lærebøkene. Dette skjer typisk fordi forrige års elever iblant er trege med å levere inn sine lærebøker, slik at neste års elever da må vente. Eventuelt har skolen fått flere elever enn forespeilet i et fag, eller det er en bok som har forsinket levering fra forlaget.

Digitale lærebøker er enda i oppstartsfasen ved skolen og er noe som nok vil gjøre seg mer gjeldende i årene framover. Dette tilbudet gis i hovedsak til lesesvake elever som trenger lydbok av lærebøkene. I tillegg kjøper vi inn slike bøker til noen klasser hvor læreren har lyst til å teste dette ut. Derfor kan det være mulig at vi har noen lisenser til overs - ta kontakt med oss og hør! Digitale lærebøker har flere fordeler i forhold til den fysiske boka - les mer om dette her.

Privatister og andre som ikke har rettigheter til å låne skolebøker får låne om vi har lærebøker inne. Fra skolestart må elever uten rettigheter vente til minst etter 1. oktober før de får låne bøker, siden vi naturlig nok prioriterer elever med rettigheter. Har vi ikke igjen bøker vil det ikke bli kjøpt inn nye bøker til elever uten rettigheter.

Alle lærebøkene må leveres tilbake innen siste skoledag. Bøker som ikke er levert innen siste skoledag vil det bli sendt ut påminnelse, regning og til sist (om bøkene enda ikke er kommet inn) inkasso på. Derfor er det viktig at lånere går igjennom lånekontoen sin med en ansatt i biblioteket før siste skoledag for å sjekke at alt stemmer.

Biblioteket låner også ut lærebøker til voksenelever med rettigheter. Disse elevene følger ikke vanlig skoleår, så her gjelder andre regler for innleveringstid.

Husk at du må ha med deg elevbeviset ditt for å få låne bøker. Har du enda ikke mottatt elevbeviset kan du bruke vanlig legitimasjon. Har du ikke med deg legitimasjon må du komme tilbake en annen gang du har dette med.

Alle som skal låne lærebøker bør skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av permen i alle lærebøkene de låner. Dette for å unngå forbytting. Det skal ikke legges papir eller noe annet på bøkene siden dette skjuler strekkoden til biblioteket.

Utlån av lærebøker på biblioteket

Utlån av lærebøker på Bodø vgs - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?