Har du fått påminnelse eller regning?

Hvis du har fått påminnelse (purring) på noe som du ønsker å låne lenger tar du kontakt med biblioteket og ber om å forlenge lånetiden. Da kommer du innom biblioteket en skoledag imellom 08 - 15, sender oss en e-post (bib-bodo@vgs.nfk.no) eller ringer oss (75651398).

Hvis ikke andre lånere venter på det som du har lånt får du forlenget lånetiden. Merk at dette ikke gjelder lærebøker om våren/sommeren, siden vi må ha inn lærebøkene før neste skoleårs elever starter.

Det beste er ofte å sende oss en e-post istedenfor å ringe. Særlig i skoleferier eller travle perioder kan det ta tid å få kontakt på telefon. Biblioteket har ikke vanlig åpningstid i skoleferier. Hvis vi er på ferie så besvarer vi e-post da vi er tilbake på jobb.

Påminnelser sendes enten på sms til mobilnummeret du oppga da du begynte på skolen, eller til e-postadressen som du oppga da du begynte på skolen. Har du byttet e-postadresse eller boligadresse må du huske på å gi beskjed til skolen i resepsjonen. Hvis aktuelt lån etter påminnelse ikke er levert blir det sendt ut regning. Denne blir sendt ut som vanlig post. Hvis denne regningen ikke blir betalt sendes saken videre til et inkassoselskap.

Tapt materiale settes til en standardpris på 500 kr pr stk. Lånere med tapt materiale har mulighet til å kjøpe inn det de har mistet istedenfor å betale standardprisen. Dette kan ofte være et billigere alternativ. Dette må gjøres raskest mulig etter at du vet at du har mistet materialet. Gi beskjed om dette da du leverer inn erstatningseksemplaret slik at regningen blir slettet. Påløpte gebyrer fra inkassoselskapet pga utgått betalingsfrist må selv om regningen slettes uansett betales av låner.

Du bør gå igjennom lånekontoen din med en ansatt i biblioteket før siste skoledag for å sjekke at alt stemmer.

Har du ellers noen tilbakemeldinger på påminnelser eller regninger som du mener er feil, er det bare å ta kontakt slik at vi får ordnet opp i saken.

Se også «utlånsreglement for vgs i Nordland (PDF, 43 kB)».