Digitale lærebøker

Klikk for stort bildeDigital lærebok kan tas med ut på tur! 1 John Pedersen

Digitale lærebøker har de siste årene vært i stor utvikling, og vil i årene framover med stor sannsynlighet fortsette denne utviklingen! Digitale lærebøker har flere fordeler i forhold til de fysiske lærebøkene, men også noen ulemper. Her er en sammenfatning av dette. Vær obs på at teksten vil bli redigert etter hvert som nye argumenter både for og imot dukker opp. Ta kontakt med biblioteket om dere vil ha en presentasjon av digitale lærebøker i bruk.

Fordeler

I digitale lærebøker kan man:

 • avmerke teksten med ulike farger.
 • sette inn bokmerker og notater.
 • spille av lyd og videoressurser koblet til bøkene (video gjelder ofte kun helt nye bøker). Det er store fordeler særlig for lesesvake elever å ha tilgang til lyd.
 • Laste ned bøkene til offline bruk, slik at man ikke trenger å være tilkoblet nettet for å bruke dem. På et nettbrett på 500 gram eller en bærbar pc på 1,5 kg kan f eks alle bøkene være med om man vil ha en lesedag ute i naturen!

Andre argumenter:

 • Digitale lærebøker er tilgjengelig på både pc, mac, nettbrett og mobil. Alt av notater, bokmerker og merking synkroniseres imellom alle disse plattformene. I fysiske lærebøker lånt på biblioteket kan man ikke eller har ikke lov til å gjøre gjøre noe av dette.
 • Ergonomi, at elevenes sekk blir mye lettere, er et argument.
 • Elever har tilgang til tidligere års bøker av gjennomgående fag (vg3-elever har f eks tilgang til norsk vg1 og vg2 om disse lisensene tidligere er innkjøpt).
 • Boken er «alltid» sammen med eleven (det er vel svært sjelden at elever glemmer både mobil, nettbrett og/eller pc hjemme eller ikke har tilgang til noe av dette på skolen).
 • Man har alltid tilgang til nyeste utgave av læreboken. Lærebokbytte er mye lettere med digitale bøker. Hvis man er misfornøyd med en fysisk lærebok og vil bytte den ut før tiden (før den er utslitt eller utdatert), slipper man med digitale bøker å «brenne inne» med mange bøker av den boken man er misfornøyd med. Behovet for lagringsplass blir med andre ord mye mindre.
 • Med digital lærebok går aldri biblioteket fri for bøker. Nye elever som starter midt i skoleåret får bøkene sine med en gang, uten å måtte vente på en fysisk bok. Dette er noe som f eks minsker kopieringsmengden på skolen særlig om høsten.
 • Svinn (bøker som går tapt) blir minimert.
 • I årene framover vil nok sannsynligvis de digitale lærebøkene bli stadig nærmere koblet til forlagenes digitale hjelpemidler. Unibok (Aschehoug og Cappelen Damm) er allerede startet litt på dette, med å legge det meste fra Lokus inn i den digitale læreboken til Naturfag SF.
 • Å bruke de digitale bøkene vil nok sannsynligvis også forberede elevene bedre til det som venter dem både på Universitetet (hvor digitale bøker og hjelpemidler i dag brukes i mye større utstrekning enn i vgs) og i arbeidslivet, hvor f eks fysiske manualer noen plasser er helt utfaset.
 • Digitale lærebøker løser ifølge flere lærere hørt på konferanse utfordringer i forhold til differensiering. Å tilpasse undervisningen til ulike elevtyper blir lettere med slike bøker.
 • «Belønningsfunksjonen», som de fleste som bruker nett i en eller annen grad føler, kan kanskje være en viktig ting særlig hos svake elever. Kanskje digital lærebok kan gjøre at de bruker læreboken sin mer?
 • Lærerutgaven av digitale lærebøker gir de samme fordelene som elevene får. I tillegg legger flere forlag inn ekstrafunksjonalitet i lærerutgaven, som skal hjelpe lærerne i hverdagen.

 

Ulemper

 • Flertallet av både elever (?) og lærere liker best papirbøker og følelsen de gir, kanskje både av gammel vane og følelsen de fysiske bøkene gir. Det å ha noe fysisk å bla i er viktig for mange, og gir en følelse av oversikt. Noen er redde for å miste denne oversikten hvis de kun får den digitale boken.
 • Mange synes fysiske bøker er bedre å lese på i forhold til å lese på skjerm.
 • Noen er redde for forstyrrelser i timen siden de tror at alle elevene må ha oppe sine datamaskiner eller nettbrett. Dette kan løses ved at læreren kan vise fra sin digitale lærebok på tavla og be elevene ha sine skjermer i sekken. At elevene fristes til å gjøre andre ting enn å følge med i undervisningen er en kjent problemstilling i skolen.
 • Hjemme sitter mange ungdommer og barn «hele tiden» framfor skjerm. Er det viktig at skolen kan gi en liten motvekt til dette, og ikke bruke skjerm «hele tiden»?
 • Lisensene til elever som slutter etter 1. oktober går «tapt» i forhold til fysiske bøker? I en framtid hvor flertallet av lærebøker er digitale er det viktig at forlagene tar tak i dette momentet, og kanskje gir en «rabatt» for elever som slutter før jul. Hos Smartbok (Gyldendal) kan man i dag justere antallet lisenser skolen kjøper nedover i tilfelle elever slutter til ut september. Dette vil sannsynligvis bli standard hos alle tilbyderne av digitale lærebøker.
 • Forlagene har ulike apper og måter å gjøre ting på. Alle digitale lærebøker burde være samlet på en plass med en standard utførelse. Bestill presentasjon fra biblioteket for å se de ulike måtene dette akkurat nå gjøres på.
 • Digitale lærebøker er dyrere enn fysiske bøker, dog veldig avhengig av hvor mange år de fysiske bøkene brukes. Prisen for en ettårig lisens er pr nå ca 35-40 % av en fysisk lærebok. Forlagene sier at etter hvert som salget av digitale bøker blir større vil prisene gå ned.
 • Noen lærere er kanskje redde for at digitale bøker vil kreve ekstra-arbeid av dem og en kraftig «omstilling» i arbeidet deres.
 • Noen lurer på forskning rundt læreutbyttet til elevene ved bruk av digitale lærebøker. Her er det lite seriøs forskning som finnes, men dette vil nok komme i årene framover.

Sammenfatning

Med utviklingen som hele tiden skjer innen dette er det viktig å være klar over mulighetene som finnes med digitale lærebøker. Ser man på fordeler i forhold til ulemper er det liten tvil om at digitale lærebøker faktisk har flere fordeler og rett og slett i mange tilfeller vil være et bedre valg sett i forhold til de fysiske bøkene. Likevel er det en del uklare ting med dette som bremser bruken.

Bruk av digitale lærebøker krever motiverte, engasjerte og moderne lærere som er villige til å bruke dem for at elevene skal få et bedre læringsutbytte enn av en fysisk bok. Er ikke læreren motivert og viser energi for å bruke slike bøker vil heller ikke alle elevene bli det. Derfor er det mange elever - som ellers kan «alt» om det digitale livet – som kan ingenting om fordelene digitale lærebøker har. Selv om lærerne ofte er konservative er faktisk elevene ofte enda mer konservative i valg av læremidler.

Pga økonomien er det ikke mulig å kjøpe inn både digitale og fysiske bøker til alle elevene. Det er kun lesesvake elever med krav på læreboken som lydbok som har tilgang til begge deler her ved skolen.

Selv om digitale lærebøker er best og mest «smooth» å bruke på nettbrett eller maskiner med berøringsskjerm er de greie å bruke også på Pc eller Mac uten dette. Hvis digitale lærebøker i framtiden skal brukes i stor skala er valg av maskin som man kjøper inn til elevene noe som må diskuteres mye mer.

Uansett om man liker det eller ikke - om man vil ta det i bruk selv - eller få det bestemt «ovenfra» : digitale lærebøker og digitale læremidler vil gjøre seg stadig mer gjeldende i årene framover. Det er like godt å være forberedt på det! Så vil det nok (heldigvis) også samtidig være slik at fysiske bøker aldri "går av moten".

 

Klikk for stort bilde