Skoleruta i Nordland

Skoleruta for Nordland er et viktig plandokument for skoleverket. Den er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune. Den er også drøftet med de fylkestillitsvalgte i Nordland.

Det er ikke tillatt å endre på ruta for den enkelte videregående skole og håper at dette også kan gjelde for grunnskolen.

Publisert av Øystein Olsen. Sist endret 07.01.2014