Ansattoversikt


Flyfag landslinje

Ansatte i avdelingen Flyfag landslinje
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 45
Lærer 75 65 13 76
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 44
7962 Adjunkt 75 65 14 71
Lærer 75 65 15 74 938 34 025
Adjunkt 75 65 13 25
Avdelingsleder flyfag 75 65 14 76 905 47 794
Lærer/Kvalitetsleder Part-147 75 65 15 70
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 68
Lærer * 75 65 14 70
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 65 907 98 552
Adjunkt 75 65 14 66
Lektor 75 65 15 47 950 28 567
Lærer * 75 65 14 67 994 66 907
Instruktør 75 65 17 05