Ansattoversikt


TIP

Ansatte i avdelingen TIP
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 75 65 14 56
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 16 10
Adjunkt 75 65 15 42 936 14 304
Adjunkt m/tillegg 75 65 23 73 916 81 322
Adjunkt 75 65 15 28 959 34 234
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 15 25 982 09 713
Miljøarbeider TIP-avd. 75 65 15 27 913 88 056
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 45 902 44 142
Adjunkt 75 65 15 31
Adjunkt 75 65 15 32
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 05 01
Assistent 75 65 15 37
Lærer TIP 75 65 15 35
Fagarbeider 75 65 13 79 917 36 774
Adjunkt 75 65 15 26 415 02 726
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 13 87 452 80 648
7963 Adjunk med tilleggsutdanning 75 65 15 36 415 27 908