Ansattoversikt


Musikk dans og drama

Ansatte i avdelingen Musikk dans og drama
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer * 75 65 05 79
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 49 917 44 406
Lærer 75 65 14 75 415 21 968
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 77
Lærer * 75 65 14 51
Lærer 75 65 14 52 975 09 161
lektor 75 65 14 78 928 18 910
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 14 79 970 32 686
Lektor 75 65 14 81 922 54 173
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 35
Adjunkt 75 65 14 11
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 82
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 95
Avdelingsleder 75 65 16 23 958 39 893
Adjunkt 75 65 14 57
Lektor m/tilleggsutd 75 65 06 22
Lektor m Tilleggsutd 75 65 14 83
Lærer * 75 65 07 24
Lektor 75 65 14 86
Lektor m/tilleggsutd 75 65 06 24
Lærer * 75 65 16 49
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 88
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 54
Lærer * 75 65 16 61 975 12 138
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 90 907 87 880
Lærer 75 65 14 55 917 96 333
Lektor m/tilleggsutd 75 65 05 48