Ansattoversikt


Bodø videregående skole

Ansatte i avdelingen Bodø videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bygg- og anleggsteknikk 75 65 15 13 918 04 878
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 17 69
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 67
Adjunkt 75 65 15 61
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 06 900 92 692
Adjunkt 75 65 16 64 918 29 781
Adjunkt 75 65 14 36 952 62 195
Sivilingeniør, Lektor 75 65 16 82
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 16 36 992 70 862
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 83 976 49 183
Lærer * 75 65 05 79
Fagarbeider 75 65 09 94 900 90 263
Lektor m/tilleggsutd 75 65 05 91
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 49 917 44 406
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 92
Håndv./fagarb. 75 65 17 08
Elektrofag 75 65 13 54 955 51 651
Assistent 75 65 17 30
Adjunkt 75 65 13 70
Avdelingsleder 75 65 14 56
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 69 917 17 402
Lærer 75 65 14 75 415 21 968
Lektor med tillegg 75 65 16 26
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 16 37
Lærer * 75 65 06 25
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 56 412 22 322
Håndv./fagarb. 75 65 17 10 464 45 676
Avdelingsleder Studiespesialisering 75 65 16 12 996 29 510
Lærer, geograf og kartograf 75 65 14 41 467 99 229
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 45
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 77
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 15 67
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 15 908 48 976
Adjunkt 75 65 14 22
Fagarbeider 75 65 12 89
lektor med tillegg 75 65 15 83 917 19 558
Adjunkt 75 65 17 04
Driftsleder 75 65 16 91 991 16 469
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 85
Adjunkt m/tilleggsutd 75 65 14 02
Fagarbeider 75 65 17 31
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 06 46
Lektor m/tilleggsutd 75 65 10 45
Fagarbeider 75 65 13 50
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 48
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 15 19
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 04 77
Adjunkt m/tillegg 75 65 14 44
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 06 44
Adjunkt 75 65 16 09 976 52 408
Adjunkt 75 65 15 49 957 27 290
Lektor 75 65 06 02
Lærer * 75 65 14 51
Lærer 75 65 14 52 975 09 161
Lektor 75 65 14 04
Rådgiver 75 65 13 77
Lærer 75 65 13 76
Lektor m/tilleggsutd 75 65 06 57
Håndv./fagarb. 75 65 17 11
Konsulent 75 65 17 75 952 05 576
Avdelingsleder 75 65 15 10 951 19 109
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 16 909 56 051
lektor 75 65 14 78 928 18 910
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 14 79 970 32 686
Lektor 75 65 14 81 922 54 173
Adjunkt m/ tilleggsutdannelse 75 65 15 40 906 52 944
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 14 05 901 51 488
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 95
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 38
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 23 971 84 249
Avdelingsleder 75 65 16 43 416 23 356
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 90 952 89 524
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 97
Assistent 75 65 17 12
Adjunkt 75 65 14 24
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 03 87
Lærling 75 65 21 54 407 26 874
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 06
Avdelingsleder service og samferdsel 75 65 13 13 908 90 418
Avdelingsleder Eksamen og dokumentasjon 75 65 15 68 905 12 237
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 39 996 04 356
Kvalitetskonsulent / Lektor med tilleggsutdanning 75 65 15 54 943 99 928
Fagarbeider 75 65 15 24 975 60 845
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 44
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 35
Sekretær 75 65 17 13
Helsesykepleier 75 65 13 88 913 05 949
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 16 10
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 87
Lektor realfag 75 65 02 71 905 01 590
Inger Johanne Fære Forseth
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 70
Adjunkt 75 65 15 42 936 14 304
Lærer * 75 65 05 68
Adjunkt 75 65 15 51
7962 Adjunkt 75 65 14 71
Sekretær 75 65 15 55
Fagarbeider 75 65 14 91 958 13 605
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 35
Håndv./fagarb. 75 65 17 14
Adjunkt 75 65 14 11
Lektor m/ tilleggsutdanning 75 65 16 11 992 91 336
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 71 413 12 653
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 65
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 03 78 970 93 743
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 82
Avdelingsleder fengselsundervisningen 75 65 01 08
Håndv./fagarb. 75 65 17 15
Arbeidsleder 75 65 17 33
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 43 997 30 343
Adjunkt m/tillegg 75 65 23 73 916 81 322
Rådgiver 75 65 16 57
Lærer 75 65 15 74 938 34 025
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 95
Lærer * 75 65 06 26
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 16 13 910 08 930
Adjunkt 75 65 13 26 481 68 137
Lærer 75 65 14 25
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 88 958 32 010
Lærer* 75 65 14 09
Avdelingsleder 75 65 16 23 958 39 893
Adjunkt med tillegg 75 65 14 45 480 03 529
Adjunkt 75 65 13 25
Avdelingsleder flyfag 75 65 14 76 905 47 794
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 20
Rådgiver 75 65 11 09
Adjunkt 75 65 14 57
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 93 992 64 416
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 94
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 13 61 909 44 573
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 15 80 473 08 171
Leder for Elev- og lærlingetjenesten 75 65 14 54 957 26 822
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 99
Spesialbibliotekar 75 65 13 58
Lektor m/tilleggsutd 75 65 06 22
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 86 948 58 492
Adjunkt 75 65 15 62 940 34 702
Personal - og Administrasjonsleder 75 65 15 88 950 36 353
Assistent 75 65 17 34
Adjunkt 75 65 13 21 481 57 362
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 47 952 49 198
Driftsavdelingen 75 65 13 84 476 51 570
Lektor m Tilleggsutd 75 65 14 83
Renholder 75 65 17 18
Adjunkt med tilleggsutdannelse 75 65 14 27
Håndv./fagarb. 75 65 17 17
Lektor, TO-veileder ST/MD og Fagkoordinator grunnleggende språkopplæring 75 65 15 05
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 14 922 86 131
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 15 16 940 52 362
Håndv./fagarb. 75 65 17 19
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 20 997 08 184
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 06 48 994 42 893
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 06 45
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 63
Adjunkt 75 65 15 28 959 34 234
Avdelingsleder 75 65 15 77 990 13 959
Konsulent 75 65 13 34
Assistent 75 65 16 39
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 14 17 454 91 750
Konsulent 75 65 13 06
Håndv./fagarb. 75 65 17 20
lektor m/tillegg 75 65 16 89
Lærer/Kvalitetsleder Part-147 75 65 15 70
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 39
Lektor m/tilleggsutd 75 65 15 98 908 91 168
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 13 49
Bygg og anleggsteknikk. Kem. 75 65 15 17
Assistent 75 65 17 35 483 50 654
Lærling 451 28 664
Lærling 75 65 13 32 417 53 330
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 06 27
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 27 907 57 856
Pedagogisk psykologisk rådgiver 75 65 09 29
Lærer 75 65 15 87 917 86 168
Karriereveileder 75 65 13 73
Håndv./fagarb. 75 65 17 22
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 28
Bygg- og anleggsteknikk 75 65 15 18 952 67 068
Personalrådgiver 75 65 13 09 419 06 641
Leder 75 65 16 60 970 07 473
Håndv./fagarb. 75 65 17 23
Lektor m. tillegg. 75 65 16 16 402 30 884
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 47 476 02 813
Avdelingsleder Bodø videregående skole,fengselsundervisninga 75 65 14 89
Adjunkt 75 65 14 63 913 55 932
Pedagog/To-veileder BA 75 65 15 08 75 65 15 00
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 15 25 982 09 713
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 68
Ikt-medarbeider 75 65 13 16 954 04 515
Renholder 75 65 09 72
Fagarbeider 75 65 09 85 464 22 961
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 29 944 95 207
Pedagogisk psykologisk rådgiver 75 65 16 53 414 15 643
Lærer * 75 65 14 70
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 14 30
Faglærer Helse og oppvekstfag Tillitsvalgt Utdanningsforbundet Bodø videregående skole 75 65 16 01
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 16 95
Miljøarbeider TIP-avd. 75 65 15 27 913 88 056
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 30 907 23 819
Psykisk helserådgiver 75 65 17 38 947 99 796
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 23 415 12 052
Konstituert leder/Karriereveileder Karrieresenteret Bodø 75 65 16 58 948 27 311
Karriereveileder 75 65 16 14
Studierektor YF 75 65 16 65 416 64 577
Leder 75 65 13 11 456 00 742
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 21
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 87
Norsk- og realfagslærer 75 65 15 02
Lærer * 75 65 07 24
Konsulent eksamen og dokumentasjon 75 65 16 17
Sissel Melbøe
fagarbeider 75 65 13 65 917 98 724
Lektor/faglærer 75 65 01 28 913 51 960
PP-rådgiver 75 65 14 74
Rådgiver 75 65 16 56
Miljøarbeider 75 65 13 60 957 52 525
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 75
Avdelingsleder 75 65 14 06 907 85 363
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 45 902 44 142
Sekretær 75 65 14 50
Avdelingsleder 75 65 13 24
Assistent 457 76 266
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 96 413 16 569
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 79 480 07 403
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 03 77
Økonomileder 75 65 15 89 918 67 471
Økonomirådgiver 75 65 13 08 992 91 502
Assistent 75 65 05 02
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 16 07 992 36 854
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 34 994 11 781
Adjunkt 75 65 15 31
Arkivar 75 65 14 73 412 37 762
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 71
Oppfølgingstjenesten- Bodø skoleområde Vest 75 65 14 20 958 66 525
Adjunkt 75 65 15 32
Adjunkt 75 65 14 31
Renholdsleder 75 65 17 25
Lærer * 75 65 06 01
Faglærer 75 65 14 35 908 22 218
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 52 75 55 94 42
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 15 52 905 09 576
Leder pedagogisk utvikling og elevstøtte 75 65 14 46 480 00 693
Avd leder bibliotek/web-ansvarlig skole 76 55 16 33
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 20
Adjunkt med tillegsutdanning 75 65 16 21
Kantinemedarbeider 75 65 17 36
lektor m/opprykk 75 65 16 27
Avdelingsleder HO-VO 75 65 14 40 480 04 236
Reisestilling 75 65 14 85 413 02 451
Adjunkt 75 65 03 65 916 80 391
Lærer 75 65 01 46 916 67 285
Miljøarbeider med fagbrev 75 65 17 01
Rådgiver 75 65 13 51 472 40 947
Rådgiver 75 65 12 91
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 65 907 98 552
Lærling 75 54 54 12 404 92 417
Lektor m/tilleggsutd 75 65 13 48 920 24 527
Adjunkt 75 65 14 66
Spesialbibliotekar 75 65 16 18
Lektor uten godkjenning 75 65 29 14 993 34 285
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 17 03
Lektor 75 65 14 86
Lektor m/tilleggsutd 75 65 15 09 934 29 866
Rådgiver 75 65 13 96 481 47 114
Adjunkt 75 65 15 50 473 50 877
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 05 01
Assistent 75 65 15 37
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 42 901 48 797
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 48 900 41 638
Lektor m/tilleggsutd 75 65 06 24
lærer 75 65 16 98
Lærer * 75 65 16 49
Lærling 75 54 54 07 979 81 642
Avdelingsleder 75 65 13 90 902 17 170
Lærer TIP 75 65 15 35
Rektor 75 65 13 10 970 56 698
Rådgiver 75 65 14 53 415 12 309
Adjunkt med tillegg 75 65 16 02 917 83 814
Lærer * 75 65 04 91
Renholder 75 65 09 73
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 41
Lektor 75 65 15 47 950 28 567
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 88
Fagarbeider 75 65 13 79 917 36 774
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 15
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 54
Adjunkt 75 65 15 26 415 02 726
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 13 87 452 80 648
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 42 905 18 797
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 89 915 56 357
Lærer, Studiespesialiserende 75 65 14 08 911 10 669
Lærer * 75 65 14 67 994 66 907
Instruktør 75 65 17 05
Adjunkt 75 54 54 85
Kontaktlærer HO/TO veileder 75 65 15 64 996 14 837
Håndv. / fagarb. 75 65 17 27
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 16 22 996 37 556
Lektor 75 65 03 93
Lærer * 75 65 07 23
Lektor m/tilleggsutd 75 65 16 25
Assistent 75 65 04 55 920 60 296
Sekretær, arkiv og resepsjon 75 65 14 94
Lønnsmedarbeider 75 65 12 12
IKT-Medarbeider 75 65 13 17 482 40 123
7963 Adjunk med tilleggsutdanning 75 65 15 36 415 27 908
adjunkt med tilleggsutd. 75 65 15 57
Lektor m/tilleggsutd 75 65 06 47
Adjunkt 75 65 13 22 986 30 303
Lærer IT og økonomi 75 65 17 70 952 52 157
Lektor m/opprykk 75 65 16 76 419 16 769
Fagarbeider 75 65 16 67 413 87 543
Studierektor SF 75 65 16 66 470 10 856
Lektor m/tilleggsutd 75 65 17 06
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 38
Lærer * 75 65 16 61 975 12 138
Adjunkt m/ tilleggsutdannelse 75 65 15 66 994 84 790
Helsesykepleier Bodø videregående skole 75 65 13 62 482 66 705
Internasjonal koordinator / lektor med opprykk 75 65 16 34 975 96 219
driftstekniker vvs 75 65 04 35 482 99 416
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 14 19 901 30 963
Lærer * 75 65 04 36 954 54 527
Lektor m/tilleggsutd 75 65 14 90 907 87 880
Adjunkt med opprykk 75 65 37 83
Lærling 412 58 434
Faglærer Bygg- og anleggsteknikk. 75 65 20 85 941 90 069
Ped. psyk. rådgiver 75 65 20 19 992 51 763
Personalsekretær 75 65 15 14 452 55 577
Lærer 75 65 16 08
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 13 31
avdelingsleder studiespesialisering 75 54 54 47
Håndv./fagarb. 75 65 17 28
IKT 75 65 13 18 954 10 389
Pedagogisk psykologisk rådgiver 75 65 14 58 932 63 158
Adjunkt 75 65 15 39 908 69 269
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 13 59 900 79 357
Adjunkt 75 65 16 78
Avdelingsleder 75 65 13 46
Minoritetsrådgiver 75 65 08 47
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 16 80 454 26 846
Lærer 75 65 14 55 917 96 333
Renholder 75 65 17 29
Lektor 75 65 15 12
Yrkesfaglærer 75 65 13 91
Lektor m/tilleggsutd 75 65 05 48