Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 75 65 13 82 930 10 640
Rådgiver 75 65 13 77 917 89 147
Helsesøster 75 65 13 88
PPT- Rådgiver/audiopedagog 75 65 10 87 915 63 791
Leder for Elevtjenesten 75 65 14 54 957 26 822
Pensjonistlønn 75 65 15 43
Pedagogisk psykologisk rådgiver 75 65 16 53 414 15 643
Rådgiver 75 65 17 38 947 99 796
PP-rådgiver 75 65 14 74
Rådgiver 75 65 13 96 481 47 114
Rådgiver 75 65 14 53 415 12 309
Rådgiver 75 65 14 80 900 43 786
Koordinator for oppfølgingstjenesten - Bodø skoleområde Vest 75 65 14 08 911 10 669
Helsesøster Bodø videregående skole 75 65 13 62 482 66 705
Pedagogisk psykologisk rådgiver 75 65 14 58 932 63 158