Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 10 19 904 03 564
Leder 75 65 12 40 970 79 684
Koordinator Oppfølgingstjenesten 75 65 10 43 977 68 570
Yrkes- og utdanningsrådgiver 75 65 10 57 975 22 067
Helsesøster
Yrkes- og utdanningsrådgiver 75 65 12 62 904 03 564
PPT- Rådgiver/audiopedagog 75 65 10 87 915 63 791
Sosialpedagogisk rådgiver 75 65 12 63 911 57 746
Formidlingskoordinator 75 65 11 63 992 50 296
Ped.psyk.rådgiver 75 65 11 81 971 15 441
Helsesøster 75 65 12 03
Rådgiver 75 65 10 30 974 29 076