Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 75 65 17 09
Håndv./fagarb. 75 65 17 08
Håndv./fagarb. 75 65 17 10 464 45 676
Håndv./fagarb. 75 65 17 11
Renholder 75 65 17 12
Håndv./fagarb. 75 65 17 14
Håndv./fagarb. 75 65 17 15
Renholder 75 65 17 18
Håndv./fagarb. 75 65 17 17
Håndv./fagarb. 75 65 17 19
Håndv./fagarb. 75 65 17 20
Håndv./fagarb. 75 65 17 21
Håndv./fagarb. 75 65 17 22
Håndv./fagarb. 75 65 17 23
Renholder
Avdelingsleder 75 65 14 06 907 85 363
Pensjonistlønn 75 65 17 24
Håndv./fagarb. 75 65 17 25
Renholder 75 65 17 26
Renholdsoperatør 75 65 17 27 470 10 841
Håndv./fagarb. 75 65 17 28
Renholder 75 65 17 29