Ansattoversikt


Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tekniker 481 12 758
Fagarbeider
Håndv./fagarb.
Håndv./fagarb. 464 45 676
Renholder
Renholder
Ansatt
Håndv./fagarb.
Håndv./fagarb.
Håndv./fagarb.
Driftsavdelingen 476 51 570
Renholder
Håndv./fagarb.
Håndv./fagarb.
Håndv./fagarb.
Håndv./fagarb.
Håndv./fagarb.
Renholder
Håndv./fagarb. 944 09 118
Avdelingsleder 907 85 363 907 85 363
Håndv./fagarb.
Leder 75 65 15 56 913 15 955
Fagarbeider
Håndv./fagarb.
Renholdsoperatør 470 10 841
Fagarbeider
Håndv./fagarb.
Renholder
 
 

Kontaktinformasjon

 

Besøk:
Amtmann Hegges vei 3/4
8005 Bodø

Telefon: 75 65 15 00


Rektor: Nina Røvik

bod-vgs@vgs.nfk.no

Nordland fylkeskommune

Bodø Videregående Skole
Postmottak
8048 Bodø

Fakturaadresse

 

Beredskap: 908 25 062

Nyttige lenker

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS