Sveis, torsk og Bodø Stadt

Fjorten innholdsrike dager er over for årets praksis-elever fra Leopold-Hoesch-BerufskollegKlikk for stort bilde

Praksis ved Bodøs største industriverksteder som Rapp Bomek, Beko industriverksted og Maskering A/S er fullført. De seks elevene fra den yrkesfaglige industrilinja i Dortmund, er blitt kjent med norsk arbeidsliv og alle skulle gjerne vært her lengre.

Mai på sitt beste

Med et vær hvor pendelen har stått på sommer har industrifagelevene hatt maks uttelling med fjord, strøm og fjell og by. Som de første fra sitt land, opplevde de også å bli invitert på lunsj i Frimurerlosjens lokaler på selveste 17. mai. Ved sluttrepresentasjonen fredag rettet elevene en stor takk til koordinator Truls Jusnes. Janick Finn, Jendrik Teichmann, Pascal Bieniossek, Marcel Eve, Patrick Tobollik, Daniel Rzezot, sammen med sine to lærere Arnl Linder og Hans-Joachim Steier: På gjensyn! Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde Klikk for stort bilde