Spør Amina!

Amina Winningah er minoritetsrådgiver ved Bodø videregåendeskole. Hun kan kontaktes på mail, mobil og sosiale medier.Klikk for stort bilde 

Som minoritetsrådgivere jobber Amina for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

IMDi

Amina er ansatt gjennom IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og som minoritetsrådgivere har hun taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Amina vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har. Hun har en policy som tilsier:

«Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll».

Viktige spørsmål

Utfordringer som Amina er opptatt av er: Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

Du kan kontakte Amina om du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr Amina også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Kontaktinformasjon: Man- fredag fra KL. 0800-1530 kan du nå meg på:  mobil  489 95 391, epost- amiwin@vgs.nfk.no / awin@imdi.no , Facebook /snap: Amina Minoritetsrådgiver

 Amina Winningah har kontor sammen med elevtjenesten ved D-bygget.Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde