Søknad om skoleplass ved lokalt inntak i august

Ønsker du å søke skoleplass direkte på Bodø videregående skole, så er den muligheten nå åpnet.

Du går inn via den vedlagte linken for å  levere din søknad på skjemaet  "Søknad om skoleplass ved lokalt inntak i august".  Skjemaet finner du ved å rulle nedover i skjemalisten til du finner: Utdanning>Inntak. Du må via ID-porten for å få fylle ut søknaden.

Selv om du kan levere søknad allerede nå, så vil ingen søknader bli behandlet før etter 4. august.

søknadssenteret på nkf.no