Med tvilen som tro

Livets mange valg stod på dagsorden da biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes kom på visitas til Bodø videregående skole.Klikk for stort bilde

Biskopen i Sør-Hålogaland har en frisk og åpen stil som engasjerte elevene fra Studiespes, med religion som et av sine fag. I sin innledning fortalte hun om seg selv som ung, og om hvordan hun hadde tvilt seg frem til kristendommen.

   - Jeg tror ikke det finnes så mange faste svar på alt som opptar oss. Derfor er det viktig at vi alle utvikler en identitet vi kan kjenne oss trygge på. Da kan vi lettere stå imot presset fra filmer, reklame og sosiale medier som forteller oss hvem vi skal være.

Frihet til selvstendighet

Før i verden var det slik at biskopen stilte spørsmålene og tilhørerne måtte svare. Nå er det ifølge Fjelstad Jusnes, heldigvis motsatt. Før hun kom hadde elevene laget en rekke spørsmål innenfor felt som seksuell legning, abort, andre religioner og dagens ungdom.Klikk for stort bilde

    - Ungdom er en flott gruppe mennesker, og egentlig er det ikke så mye forskjell mellom aldersgruppene. Vi har alle lyst til å bety noe ved å være noe for andre. Å vite hvem vi selv er, gjør oss igjen bedre til å være åpne mot andre.

Valg gir identitet

En ting som biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes er overbevisst om, er at kirken kommer til å bestå. Kanskje kommer den ikke til å ha så mange medlemmer, men at den blir å eksistere er hun sikker på.

   - Budskapet om Jesus og nestekjærligheten har gjennom århundrene blitt utfordret utallige ganger, også av kirken selv - likevel har troen på bibelens essens overlevd. Samtidig er det viktig at kirken også er i utvikling; det gjelder ekteskap av samme kjønn, et vanskelig dilemma som abort- og likestilling rent generelt.

    - Da jeg studerte teologi på 70-tallet var ikke det ikke vanlig at jenter fulgte et slikt løp. Men, en stemme hadde fortalt meg, at det var dette jeg skulle gjøre. Og det gjorde at jeg tok et valg som fortsatt kjennes riktig.

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes hadde også andre partnere med seg fra sitt kontor, og hun avsluttet til strålende applaus fra nysgjerrige elever med gode spørsmål. Velkommen tilbake Ann-Helen til flere møter med elevene! Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde 

Fant du det du lette etter?