Informasjon om videre åpning av BVGS fra 11.05.20

Brev fra rektor Nina Røvik til alle elever og foresatte.Klikk for stort bilde 

Regjeringen kunngjorde 07.05 at videregående skole skal åpnes for alle elever fra 11.05.20.

Vi er lettet og glade for at vi nå får alle dere elever skal tilbake på skolen etter 8 uker med hjemmeundervisning. Det gjenstår 6 uker før sommerferien, og disse skal vi bruke for å sikre at du får fullført skoleåret på en god måte.

Vi har brukt dagen i dag på å finne gode løsninger som skal ivareta smittevern når du er tilbake på skolen. Det betyr at ikke alle kommer til å være inne på skolen samtidig i ukene som kommer.  Det vil derfor være noe ulikt hvordan organiseringen blir på de ulike avdelingene våre, og hvor mye hver enkelt klasse vil ha undervisning på skolen kombinert med digital hjemmeundervisning. Her vil vi nok måtte justere ting etter hvert som vi ser hvordan planene våre fungerer.

Når du kommer tilbake vil det vil være begrenset hvor du kan bevege deg på skolen for å ivareta smittevern. I hovedsak betyr dette at du skal oppholde deg bygget du har undervisning i, og ikke gå unødig mellom byggene. Kantina vil være åpen for salg på oppsatte tidspunkt for hver avdeling, og det vil ikke være mulig å oppholde seg i kantina ut over dette. Det er ferdig innpakket mat som selges (ingen varmmat og ingen frokost). Alle vanndispenserne er stengte pga. smittevern, så dere bør ha med drikkeflaske med vann selv.

Det vil være litt ulikt hvordan du får informasjon om hvordan din skoledag skal være fra neste uke. Noen avdelinger sender ut informasjon direkte til deg som elev, og noen avdelinger vil legge ut informasjon på It`s learning. Frist for alle avdelinger er å ha delt informasjon med deg innen mandag 11.05 kl. 1200.

Du skal gjennomgå opplæring i smittevern første dag de er tilbake på skolen, eller i forkant via skypemøte med lærer.  I utgangspunktet er det de 3 enkle huskereglene vi har fått repetert gjennom de siste ukene vi skal ha fokus på:

·       Er du syk skal du ikke møte på skolen (levere egenmelding)

·       God hånd- og hostehygiene

·       Hold 1 meters avstand til de rundt deg til enhver tid.

 

Elevtjenesten vil være åpen fysisk åpen fra mandag 11.05.

Det vil helt sikkert dukke opp både spørsmål og ting vi ikke har tenkt på når vi nå skal organisere en annerledes «normal» - hverdag for deg, men det får vi ta etter hvert som dagene går.

Nå skal vi først og fremst kommet oss i gang og vi gleder oss veldig til å se dere alle sammen igjen 😊

 

Mvh Nina Røvik, rektor