Hvor ligger Salzburg?

Det var et av mange spørsmål da Den internasjonale språkdagen ble markertKlikk for stort bilde  

Under feiringen av Den europeiske språkdagen 26 september var lek med ord i fokus. Men, det ble også tid til presentasjoner fra elever som har vært på språkreiser og utvekslingsstudenter. Da er språk en nøkkel til å oppleve noe annet enn å være turist, og som utvekslingsstudent lærer man å bo seg inn i både familie, land og språk. For som det heter: "Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going." R. BrownKlikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde