Fagfornyelsen 2020

Nye lærerplaner for semesterstart til høsten var tema for en lærerkonferanse på torsdag. Pedagogisk avdelingsleder Janne Nilsen innledet.Klikk for stort bilde 

   -  Sammen med de andre i lederteamet ved skolen, er min oppgave å forberede og legge til rette for at lærerne er forberedt til å ta i bruk de fornyede læreplanene i Fagfornyelsen fra og med høsten 2020. Innfasingen vil starte i fellesfag på Vg1 og utvides etter hvert.

 

     Nord Universitet

André Rondestvedt fra Nord universitet innledet dagen ved å blant annet gjøre rede for det nye kompetansebegrepet samt dybdelæring. I Fagfornyelsen er det lagt opp til at videregående skole skal samarbeide mer med universitetene, og Bodø vgs. har fått oppnevnt 3 veiledere som skal følge utviklingen av Fagfornyelsen.

 

Områder som skal iverksettes med den nye læringen fra høsten er fellesfag Vg1 og det som kalles «tverrgående samarbeid.» Janne Nilsen ser frem til å komme i gang.

 

-        Udir har lagt opp til mange tilbakemeldingsrunder/høringsrunder som våre lærere har deltatt aktivt i. De er på den måten godt forberedt på det som kommer. Den største utfordringen blir å ikke «gape over for mye». Vi må ta ett steg i gangen. Tilbakemeldingene fra lærerne er positive og vi gleder oss til ny læring! Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde Klikk for stort bilde