Digital undervisning mandag 4.januar, rødt nivå fra tirsdag 5. januar.

«For å begrense økning i smitte i januar har regjeringen besluttet at landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået» (Udir)

Klikk for stort bilde 

For Bodø videregående innebærer dette at elevene skal møte til ordinær undervisning, men digitalt fra 3. time mandag. Altså ikke møte på skolen denne dagen.  Elever på avdeling AO møter fysisk på skolen som vanlig. Det vil bli lagt ut mer informsjon fra de ulike avdelingene/klassene på It`s learning.

Fra tirsdag morgen går alle avdelinger over på rødt nivå frem til 18. januar.  Rødt nivå innebærer at klassene skal følge en egen plan der det meste av undervisningen foregår på skolen, og noe  undervisning blir digital. Dette må gjøres for å opprettholde 1 meters avstand i  alle undervisningsrom og fellesarealer.

Det presiseres derfor at alle elever skal møte fysisk på skolen når planen viser det, og ha digital undervisning hjemme når planen viser det.