-        Skolen må lære elevene mer om hvordan vi skal bli mer opplyste på hva som venter oss som voksne. 

Robert Blix var en av mange fagfolk som gav elevene ved Vg3 sine erfaringer med å velge seg utdanning og yrke. 

Bodø videregående og RBZ Wirtschaft Kiel samarbeider om framtida. Da handler det også om Ny by, ny flyplass.  

Og da snakker vi om å game seg fram til et produkt som gir høyest score på produkt, budsjett og målgruppe. 

Se skrivet fra politiet i originalform på denne lenken. 

Til foreldre og elever ved de videregående skolene i Nordland

Siden ifjor sommer har det blitt fremsatt et stort antall trusler mot skoler i Norge, også i Nordland. I januar har antallet steget kraftig. Truslene har blitt publisert i flere forskjellige sosiale medier.

De falske truslene fremstår for politiet som et forsøk på å skape utrygghet og frykt. Vi ser det som lite sannsynlig at intensjonen er å realisere truslene som framsettes. Politiet vurderer alltid om det er fare for liv og helse når vi blir kjent med alvorlige trusler. Politiet tar hver eneste trussel på alvor, og vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er behov for å sette inn tiltak. Vi vurderer situasjonen fortløpende, blant annet om det er behov for å sette inn tiltak for å trygge elever, ansatte og innbyggere, i samarbeid med skolene og andre berørte. Det har ikke vært noen reell fare ved noen av skolene knyttet opp til truslene som har kommet - men politiet følger nøye med på situasjonen. Som et trygghetsskapende tiltak har Politiet i Nordland vært til stede ved mange videregående skoler for å gjøre seg synlig, noe vi kommer til å fortsette med fremover.

Det er viktig å påpeke at politiet ser en sammenheng mellom disse truslene og etterforsker sakene. Sør-Øst politidistrikt har en koordinerende rolle knyttet til etterforskning av noen av trusselmeldingene. Kripos bistår også lokalt politi når det er behov for det. Det å forårsake frykt og uro i befolkningen er straffbart. Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måten risikerer man ikke bare straff, men også erstatningsansvar som følge av de økonomiske konsekvensene som dette medfører.

Truslene er egnet til å forstyrre hverdagen for elever, foreldre og ansatte. Ut fra foreliggende informasjon oppfordrer politiet skolene til å opprettholde sin vanlige skolehverdag, og elever og ansatte til å møte som vanlig. Det er viktig å snakke om det som skjer for å hindre utrygghet og politiet vil bidra med informasjon om hvordan vi jobber.

Dersom dere mottar opplysninger som kan ha interesse for politiet, ber vi dere om å ta kontakt på telefon 02800.

- Nordland Politistrikt

- Bare vi tar av oss det ytterste skallet. Det sa den samiske artisten Kalle Urheim og fikk med seg sitt eget kor fra Musikk- dans og drama Vg1og 2.

 

 

Med sin fortellerglede har veiviserne Inga og Maila denne uka gjort oss alle klokere under samisk uke.    

Nye lærerplaner for semesterstart til høsten var tema for en lærerkonferanse på torsdag. Pedagogisk avdelingsleder Janne Nilsen innledet. 

Eline Kristoffersen Paulsen og John Håvard Valebrok finner identitet og stolthet når de guider søkende elever til Musikk- dans og drama. Onsdag var det Åpen skole ved Bodø videregående.   

Hvordan finne det som forsvinner på et sykehus? Jo. Man designer et sporingssystem og selger det inn til en jury...