Ansattoversikt


Alle ansatte

Ansatte i avdelingen Alle ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-Medarbeider 75 65 13 17 482 40 123

Bodø videregående skole

Ansatte i avdelingen Bodø videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-Medarbeider 75 65 13 17 482 40 123

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-Medarbeider 75 65 13 17 482 40 123