Ansattoversikt


Alle ansatte

Ansatte i avdelingen Alle ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 17 10 464 45 676

Drift

Ansatte i avdelingen Drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 17 10 464 45 676

Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Håndv./fagarb. 75 65 17 10 464 45 676